Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och du och vi tillsammans

Skapad 2019-02-06 07:34 i Skärhamns förskola Tjörn
Du och Jag!
Förskola
Vi utgår ifrån läroplanens (Lpfö -98) värderingar där ansvarsförmågareflektionsförmåga, samspelsförmåga, kreativitetsförmåga och kommunikationsförmåga beskrivs som viktiga för att skapa en trygg individ. Först när man känner sig trygg med sig själv kan samspelet med andra börja och en lärprocess starta!

Innehåll

Varför/mål/syfte

Varför: Vi upplever att barnen på vår avdelning behöver få ett ökat självförtroende och känna större tillit till sin egen och andras förmåga. Barnen behöver också få många möjligheter att göra saker tillsammans för att stärka det sociala samspelet och få större empatisk förmåga.
Mål: Vi vill göra barnen medvetna om sin egen, och sina kompisars, betydelse för gruppen. Alla är viktiga!
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att utforska, upptäcka och uppleva sig själva i förhållande till andra. Vi vill skapa en trygg och tillåtande barngrupp där alla känner samhörighet. Alla är viktiga.

Vad/ När/ Vem/ (Prioriterat område för dokumentation)

Vad: Vi kommer att arbeta med "Du och jag och vi tillsammans” genom fyra olika fokusområden: språk, matematik, hälsa och rörelse samt natur och teknik. Vi kommer först att arbeta med Jaget och hur det ser ut i min familj, hur jag bor, hur många i min familj mm.  Senare kommer vi fortsätta att arbeta med känslor och hur man kan känna sig i olika situationer. Hur känns det när kompisen säger att du får inte vara med!. Vi kommer att gå på olika utflykter tillsammans där vi upptäcker naturen och årstidernas växlingar. Vi upptäcker naturen och leker tillsammans i skogen. Vi leker lekar och gör olika samarbetsövningar både inne och utomhus för att stärka gruppkänslan tillsammans, vi alla behövs och är viktiga. 
När:Arbete kommer främst att ske under "grupptid" men också i verksamheten som ett naturligt inslag.
Vem: Ansvarig pedagog.

Hur/metod (Olika sätt vi valt att dokumentera på)

Vi kommer att dokumentera arbetet med kort, film och text. Arbetet kommer att dokumenteras på väggarna,  och i Unikum. Genom dagliga samtal med barnen kommer vår gemensamma reflektion att föra arbetet framåt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: