👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samerna

Skapad 2019-02-06 08:21 i Elmsta skola Norrtälje
LPP om minoritetsfolket samer, deras levnadsförhållanden, kultur och religion.
Grundskola 5 Bild Samhällskunskap Svenska Religionskunskap
Här kommer vi att få information om minoritetsfolket Samer och om deras historia. Hur de levde förr och nu samt om samisk tro/religion. Vi kommer arbeta med detta under v 6.

Innehåll

Innehåll:
Att jag får kunskap om minoritetsfolket samer.
Att jag får veta hur samerna bor och lever.
Att jag får kunskap om deras kultur och religion.

Vi lära oss genom:
Vi läser faktatexter 
Vi tittar på film.

Mål:
Att eleven känner till var samerna är bosatta och deras förutsättningar och rättigheter.
Att eleven känner till något om samisk religion.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
    Re  4-6
  • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
    Re  4-6
  • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
    Sv  4-6

Matriser

Re Sv Sh Bl
Att få kunskap om samerna och deras kultur

Godtagbar nivå
Samhällskunskap
Du vet var samerna bor i Sverige och kan berätta kort om hur de lever. Du känner till en del om vad som utmärker deras kultur och kan redogöra för samernas rättigheter i samhället.
Religion
Du ska kunna beskriva grunderna i fornskadinavisk och samisk religion