Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-02-06 09:14 i Stavby skola Uppsala
Om vatten
Grundskola 7 – 9 Kemi Teknik
Vatten - grunden till att det finns liv på jorden. Vi består mest av vatten och jorden består mest av vatten. Vad är det som gör vatten så speciellt? Borde vi inte vara mer rädd om vattnet på jorden eller har det ingen betydelse?

Innehåll

Arbetsområdets innehåll:

 • Vattens betydelse för livet på jorden.(lösningsmedel, transportör)
 • Vattnets egenskaper (ytspänning, kapillärkraft, densitet, olika faser)
 • Vattnets kretslopp
 • Vattnets betydelse för samhället och hur man använder vattnet.
 • Hur kan vi bidra med till en hållbar förhållningssätt till jordens vatten.
 • Vilka tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling(Vattenrening bl.a.).
 • Egna konstruktioner, dokumentation och ritning.Så visar du dina kunskaper:
Genom arbetet du gör på lektionerna
Genom provet och inlämningsuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: