Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Abrahams barn

Skapad 2019-02-06 13:05 i Gläntanskolan Helsingborg
Likheter och olikheter i de tre stora religionerna Kristendom, Judendom och Islam
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med de tre stora religionerna Kristendom, Judendom och Islam som alla ser Abraham som sin stamfader. Vi kommer att börja med berättelsen om Abraham och några mycket gamla berättelser från Gamla Testamentet för att sedan ta reda på hur de tre olika religionerna har utvecklats.

Vi kommer att ta reda på grunddragen i Kristendom, Judendom och Islam bl a heliga skrifter, högtider, viktiga personer, religiösa byggnader och symboler. Vi kommer även jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna.

Innehåll

 

Arbetsområde: Religion, Judendom, Kristendom och Islam.

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Syfte:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

 

Kunskapskrav:

Centralt innehåll:

Ämne:

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med de tre stora religionerna Kristendom, Judendom och Islam som alla ser Abraham som sin stamfader. Vi kommer att börja med berättelsen om Abraham och några mycket gamla berättelser från Gamla Testamentet för att sedan ta reda på hur de tre olika religionerna har utvecklats.

Vi kommer att ta reda på grunddragen i Kristendom, Judendom och Islam bl a heliga skrifter, högtider, viktiga personer, religiösa byggnader och symboler. Vi kommer även jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna.

 

Konkreta mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Berätta om grunddragen i de tre religionerna - bl.a helig skrift, högtider, viktig person, viktig byggnad, symbol

Beskriva likheter och skillnader mellan de tre religionerna.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- Kunna jämföra och resonera både muntligt och skriftligt kring likheter och skillnader inom de tre religioner vi läst om.

 

 

 

Undervisning:

Genom film, berättelser, faktatexter och samtal kommer vi att arbeta med:

 

- hur de olika religionerna Judendom, Kristendom och Islam har uppstått, hur de har utvecklats och vilka likheter och skillnader de innehåller.

- att lära oss heliga skrifter, högtider, viktiga personer, heliga byggnader och symboler för de tre religionerna. 

- att träna på att läsa faktatexter och sammanfatta det som är viktigt med nyckelord.

- att skriva egna faktatexter med hjälp av tankekartor/mindmap  och nyckelord.

- att öva oss på att resonera och jämföra både.

...............................................................................................................................

Kopplingar till läroplanen

 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: