Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild i Förskoleklass

Skapad 2019-02-06 14:06 i Ättekullaskolan Helsingborg
Bilden har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.
Grundskola F Bild
I förskoleklassen får eleverna lära sig att använda olika tekniker och skaparglädje i ämnet bild.

Innehåll

Ur Lgr11

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna ska i undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

 

Övergripande mål

Att väcka lust och intresse för att skapa, rita och måla med hjälp av olika material. Samt att uppmuntra eleverna till att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Att känna till grundfärgerna och olika tekniker.

 

Innehåll och metod

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper.

• Grundfärgerna.

• Tillverkar egna böcker.

• Måla och rita med olika färger kritor och pennor.

• Prova på olika tekniker.

• Skapande med olika material.

• Grupp och parövningar.

• Presentera sin egen bild.

• Tolka andras bilder.

Dokumentation

• Genom presentation och tolkning av olika bilder.

• Observationer.

• Enskilda samtal mellan elev och pedagog.

• Egna alster.

• Fotografering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: