Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria - 8D VT19

Skapad 2019-02-06 14:15 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola F
Nedan bifogas mer information om arbetsområdet litteraturhistoria, som vi ska arbeta med under veckorna 9-10.

Innehåll

Ni ska i grupper få fördjupa er inom och förbereda en muntlig redovisning av en litteraturhistorisk epok. Ni ska berätta om tiden och litteraturen samt välja ut någon/några författare, samt några verk, som ni berättar mer om. Vid er muntliga redovisning ska ni använda presentationstekniska hjälpmedel och er presentation ska vara uppbyggd med inledning och avslutning. 

Matriser

Matris litteraturhistoria

Ej uppnått ännu
E
C
A
Litteraturen och författaren
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Litteraturens sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Samspel bild och text
Eleven kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: