Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4A - Kapitel 4

Skapad 2019-02-06 14:15 i Bergagårdsskolan Öckerö
Grundskola 4 Matematik
Det första avsnittet i kapitel 4 börjar med repetition av vad multiplikation innebär samt tabellträning. Sedan får eleverna arbeta med multiplikation med 10 och 100. Kapitlets andra del handlar om division, tabellträning och division med 10 och 100. Sista avsnittet behandlar sambandet mellan multiplikation och division. Eleverna får också träna på att välja rätt räknesätt till textuppgifter.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Centrala innehållet:

  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om

  • multiplikations-och divisionstabellerna
  • att multiplicera och dividera med 10 och 100
  • samband mellan multiplikation och division

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.

Vi kommer att arbeta med olika övningar som behandlar multiplikation och division, genom t ex. mattespel.

Vi kommer att arbeta i matteboken.

Hur kommer vi att bedöma?

Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.

Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.

Till varje kapitel finns ett test. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: