Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påskallavik Idrott åk 5 vt 19

Skapad 2019-02-06 14:16 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Planering idrott VT-19
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Terminsplanering för vårterminen 2019 i ämnet idrott. Kan komma att ändras lite beroende på väderförhållanden.

Innehåll

Vecka 2

Lekar

 

Vecka 3

Lekar

 

Vecka 4

Koordination och stationsträning

 

Vecka 5

Innebandy och bordtennis

 

Vecka 6

Inflytande delaktighet genom elevernas egna planeringar 

 

Vecka 7

Inflytande delaktighet genom elevernas egna planeringar

 

Vecka 8

LOV

Vecka 9

Gymnastik

 

Vecka 10

Gymnastik

 

Vecka 11

Bollsport Fotboll

 

Vecka 12

Bollsport Handboll

 

Vecka 13

Bollsport Volleyboll

 

Vecka 14

Bollsport Basket

 

Vecka 15

Ultimate frisbee

Vecka 16

Samarbetsövningar

 

Vecka 17

PÅSKLOV

 

Vecka 18

Orientering

 

Vecka 19

Orientering

 

Vecka 20

Friidrott

 

Vecka 20

Friidrott

 

Vecka 21

Friidrott

 

Vecka 21

 

Friidrott

 

Vecka 22

Lekar ute 

 

Vecka 23

Lekar ute

 

Vecka 23

Allemansrätten Livräddning och badvett

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Idrott åk 4-6

Röra sig i lek, spel och idrott på årskurs-anpassad nivå.
Du varierar och anpassar dina rörelser på ett i huvudsak fungerande sätt till någon av aktiviteterna.
Du varierar och anpassar dina rörelser på ett i huvudsak fungerande sätt till aktiviteterna.
Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteterna.
Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteterna.
Röra sig i dans och rörelse till musik på en årskursanpassad nivå.
Du anpassar dina rörelser i huvudsak fungerande till någon av aktiviteterna.
Du anpassar dina rörelser till viss del efter takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm.
Samtala om egna upplevelser av fysiska aktivteter och hur aktiviteterna påverkar hälsa och fysisk förmåga på årskursanpassad nivå.
Du för enkla resonemang.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Orientera i bekanta miljöer på årskursanpassad nivå.
Du orienterar med förenklad karta.
Du orienterar med viss säkerhet med karta.
Du orienterar med relativt god säkerhet med karta.
Du orienterar med god säkerhet med karta.
Genomföra aktiviteter i natur och utemiljö med hänsyn till allemansrättens regler på årskursanpassad nivå.
Du genomför aktiviteterna.
Du genomför aktiviteterna med viss anpassning till olika förhållanden.
Du genomför aktiviteterna med relativt god anpassning till olika förhållanden.
Du genomför aktiviteterna med god anpassning till olika förhållanden.
Förebygga skador vid lekar, spel och idrott anpassat för årskursen.
Med handledning ger du enkla beskrivningar av hur man förebygger skador.
Du ger enkla beskrivningar av hur man förebygger skador.
Du ger utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador.
Du ger välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador.
Hantera nödsituationer vid vatten anpassade för årskursen:
Du kan med handledning hantera nödsituationer.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Simkunnighet:
Du simmar 100 meter varav 25 meter i ryggläge.
Du simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: