Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Fysik åk 9 OPTIK MW/FL vt-19

Skapad 2019-02-06 14:25 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
OPTIK åk 9
Grundskola 9 Fysik
Eldflugorna utsänder ett sken som kan vara fast eller oftare blinkande. De fullbildade eldflugorna kan slå på och av ljuset inom millisekunder och variera intensiteten i en frekvens upp till 45 Hz.

Innehåll

OPTIK

Optik vt-19

Mål för elev

Du skall bli bättre på att kunna beskriva och förklara vad ljus är och vad som händer då ljus färdas mellan olika medium samt hur vi kan se olika färger.

Du skall bli bättre på att kunna se samband genom att se hur optiken har hjälpt människan genom ny teknik.

Du skall bli bättre på att göra bra laborationer.

Innehåll

Reflektion

•Hur ljus reflekteras i plan, konvex och konkav spegel (och hur bilden ser ut)

•Normal, reflektionsvinkel, infallsvinkel, brännpunkt (fokus), brännvidd

•Reflektionslagen

Brytning

•Optiskt tätare och optiskt tunnare ämne

•Hur och varför ljus bryts när det går från ett ämne till ett annat

•Brytningsvinkel

•Totalreflektion

•Optisk fiber

•Hur ljuset bryts i konvexa och konkava linser

 Bildkonstruktioner i speglar och linser 

•huvudaxel (= fokalplan), medelpunkt

•förstoring, förminskning

Ögat

•Ögats delar

•Hur ljuset bryts i människans öga

•Kamerans likhet med ögat

•Synfel och korrigeringar

 

Ljusets egenskaper 

•Ljusets hastighet i vakuum

•Olika modeller för att beskriva ljusets natur 

•Olika sorters Elektromagnetisk strålning. Kännetecken för de olika sorterna. 

•Hur de olika sorternas EMS skiljer sig från varandra när det gäller energi och våglängd.

•Spektrum

•Hur regnbågar uppstår

•Varför man uppfattar att olika föremål har olika färg (rött? vitt? svart?)

•Varför himlen är blå

Genomförande

Vi kommer att laborera samt diskutera fenomen kring ljuset och hur det uppför sig. Det blir såväl genomgångar som diskussion i såväl mindre grupper som i stor grupp. Vi kommer också vid ett tillfälle träna på en NP-uppgift.

Bedömning

Se matris!

Vi gör även en labrapport på effekt.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet fysik ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att: 

  • genomföra systematiska undersökningar.
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Matriser

Fy
Jä Fysik åk 9 OPTIK MW/FL vt-19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp & Samband
Exempel: Du kan beskriva att ljus ibland leds i en glastråd eftersom det studsar (reflekteras) inne i tråden. Du beskriver att man använder fiberoptik för att titta inne i människokroppen och till datakommunikation. viss användning av begrepp och modeller.
Exempel: Du kan beskriva att ljus ibland leds i en glastråd och förklarar att det reflekteras eftersom det inte kan brytas hur mycket som helst. Du beskriver att man använder fiberoptik för att titta inne i människokroppen och till datakommunikation. Du beskriver fördelar t.ex att kapaciteten är större än med gammal teknik. relativ god användning av begrepp och modeller
Exempel: Du kan beskriva att ljus ibland leds i en glastråd och att det beror på att ljuset inte kan brytas så att brytningsvinkeln blir mer än 90° utan totalreflekteras i stället. Du beskriver att detta endast är möjligt vid övergången från ett tätare till ett tunnare material och kan dra paralleller till t.ex reflexer. Du beskriver att man använder fiberoptik för att titta inne i människokroppen och till datakommunikation. Du beskriver flera fördelar med fiberoptik jämfört med gammal teknik och resonerar om hur en snabb och billig överföringsteknik påverkat vår vardag. god användning av begrepp och modeller och använder generella resonemang.
Genomföra laborationer
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier. Du för utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor. Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: