Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5

Skapad 2019-02-06 14:26 i Berghultskolan Lerum
Grundskola 5 Engelska
Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

I vår undervisning i engelska kommer vi att:

 • läsa,skriva, tala och lyssna
 • lära oss om hur man lever i något engelsktalande land
 • lära oss ord och fraser inom olika ämnesområden som är bekanta för eleven
 • lära oss stava på engelska
 • lära oss enkel engelsk grammatikDetta lär vi oss genom att:

 • läsa olika texter på engelska
 • skriva enklare texter
 • utveckla talet genom t ex dialoger, samtal, sånger samt högläsning
 • berätta om dig själv på enkel engelska
 • lyssna på talad engelska i t ex hörövningar, film och sånger
 • prata och läsa om hur man lever i något engelsktalande land
 • träna nya ord, fraser och grammatik genom praktiska och teoretiska övningar

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att

 • läsa enkla texter på engelska och förstå innehållet
 • förstå enkel talad engelska
 • skriva en enkel text inom något för dig bekant ämnesområde där du tillämpar enkel stavning och enkla grammatiska regler
 • delta i samtal med en eller flera kamrater där du använder dig av för oss bekanta ord och fraser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Floda/Tollered överlämning 5-6 engelska

engelska

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Förstå tydlig talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer
Visa sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt agera utifrån budskap
Kan detta i enkel form samt agerar utifrån budskap med ett godtagbart resultat
Kan detta i enkel form samt redogöra för detaljer samt agerar utifrån budskap med tillfredsställande resultat
Visar detta gnm att redogöra överskådligt (inkl detaljer) samt agerar utifrån budskap med gott resultat
Underlätta sin förståelse, välja strategi för lyssnande och läsning
Kan välja och använda sig av någon strategi
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier
Välja texter och talat språk av enkel karaktär från olika medier
Kan med viss relevans använda det valda materialet
Kan på ett relevant sätt använda det valda materialet
Kan på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet
Formulera sig i både muntliga och skriftliga framställningar av olika slag
Kan göra detta enkelt och begripligt med fraser och meningar
Kan göra detta enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Kan göra detta enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation
Kan göra enstaka enkla förbättringar
Kan göra enkla förbättringar
Kan göra enkla förbättringar
Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i ngn mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Välja och använda sig av ngn strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Kan välja och använda sig av ngn strategi
Kan välja och använda sig av några olika strategier
Kan välja och använda sig av flera olika strategier
Kommentera ngr företeelser i olika sammanhang och områden. Kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Kommenterar i enkel form
Kommenterar i enkel form
Kommenterar översiktligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: