Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4B - Kapitel 7

Skapad 2019-02-06 14:29 i Bergagårdsskolan Öckerö
Grundskola 4 Matematik
Kapitlet börjar med skala och hur man utläser skala. Eleverna får sedan träna på både förstoringar och förminskningar. Avsnitt två handlar om vinklar, vinkelbegrepp och vinkelsumma. Trubbig, rät och spetsig vinkel beskrivs. I sista avsnittet introduceras begreppet area. Eleverna får träna på att uppskatta och räkna ut area både på objekt med givna mått på objekt som de själva mäter och ritar.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Skala, vinklar och area

Centrala innehållet:

  • Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  • Metoder för hur area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  • Jämförelse, uppskattning och mätning av area och vinkel med vanliga måttenheter.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om

  • skala, förstoringar och förminskningar
  • räta, spetsiga och trubbiga vinklar
  • att jämföra, uppskatta och beräkna vinklar
  • att jämföra och uppskatta area
  • att mäta och beräkna area

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.

Vi kommer att arbeta med olika parövningar som behandlar skala, vinklar och area. Till exempel mattekluringar och mattespel.

Vi kommer att arbeta i matteboken.

Hur kommer vi att bedöma?

Eleverna kommer att få matteläxa tisdag till måndag. 

Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.

Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.

Självbedömning innan kapitlets början och efter. 

Till varje kapitel finns ett test. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: