Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelseprogram till musik åk8

Skapad 2019-02-06 14:34 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Vårterminen startar vi upp med temat ''rörelse till musik''. Klassen kommer att bli indelade i mindre grupper. Gruppens uppgift är att skapa ett rörelseprogram till musik. Vilken musik och vilka rörelser ni skall ha bestämmer ni gemensamt i gruppen. Använd gärna Youtube som inspiration.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

De runda prickarna representerar syftet med ämnet Idrott & Hälsa, de triangulära är vad ämnet bör innehålla.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag bedömer ditt arbete utifrån bedömningsmatrisen nedan.
Det som bedöms är tillfällena med grupparbete samt redovisningen.
Jag kommer även i detta område bedöma juldanserna som ni genomförde i december. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi arbetar med detta från v2-v7. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Rörelseprogram till musik

Moderna danser

Det kunskapskrav som bedöms är: I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. För att nå en betygsnivå krävs att alla moment når den valda nivån.
---------->
---------->
---------->
Rytm och balans
Du kan till viss del röra dig rytmiskt och med balans
Du rör dig med relativt god rytm och balans
Du rör dig med god rytm, precision och balans
Rörelser till aktiviteten
Du kan till viss del anpassa rörelserna i relation till den valda musiken
Du kan anpassa rörelserna relativt väl i relation till den valda musiken
Du kan anpassa rörelserna väl i relation till den valda musiken
Takt och Rytm
Du kan till viss del röra dig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Du kan röra dig relativt väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Du kan röra dig väl i förhållandetill musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Sammanhang
Du kan till viss del anpassa rörelsen till syfte och sammanhang
Du kan anpassa rörelsen relativt väl till syfte och sammanhang och även välja strategi för detta
Du kan anpassa rörelsen väl till syfte och sammanhang och även välja en väl fungerande strategi för detta

Traditionella danser

---------->
---------->
---------->
Takt, rytm och sammanhang
I traditionella danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang
I traditionella danser anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang
I traditionella danser anpassar eleven väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: