Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap VT19 7-9

Skapad 2019-02-06 15:51 i KSU Värpinge Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Pedagogisk planering för religionskunskap VT19 7-9

Innehåll

Religion:Pedagogisk planering VT19

 

Religionskunskap ska utveckla elevens förmågor att:

 

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

  • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Under vårterminen kommer vi att arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

 

  1. Kristendomen - centrala tankegångar, praktik och de olika inriktningarna

  2. Judendomen - centrala tankegångar och praktik

  3. Islam - centrala tankegångar, praktik och jämförelser

  4. Etik och moral: livsfrågor, kopplingar till samhället samt begrepp

 

När vi går igenom världsreligionerna görs även jämförelser,kopplingar till samhället och kultur, samt synen på olika livsfrågor. Vi arbetar parallellt med olika religiösa texter och källkritik.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: