Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4A kap 3 Division

Skapad 2019-02-06 20:04 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Matematik
Hur kan man beskriva division? Hur gör man uppställningar i division? Vad är rest? Det här kapitlet ska ge dig svar på dessa frågor. Du ska även träna mer på multiplikationstabellerna så att du blir säkrare på dem Du kommer också att träna strategier för att lösa matematiska problem. Varför behöver du kunna division? - Matematiska ord som hör ihop med division behöver du kunna för att du ska kunna prata matematik. - Division med 10, 100 och 1000 behöver du kunna för att enkelt göra ett överslag. - Kort division behöver du kunna för att kunna lösa svårare uppgifter på ett snabbt sätt med papper och penna.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Delningsdivision och innehållsdivision
 • Division med rest
 • Kort division
 • Division med 1, 10, 100 och 1000

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.
 • Mattespel.
 • Utematematik.

 

Begrepp

division, dividera, täljare, nämnare, kvot, rest, kort division

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i grupp och/eller helklass.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på diagnosen.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4A kap 2 Multiplikation

METOD

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning i division
Ex: 21/3 10/4 4080/4 Får använda "lathund" till hjälp.
 • Ma  E 6
Kan använda skriftlig metod i division.
Ex: 476/4 Får använda "lathund" till hjälp.
 • Ma  E 6
Kan göra beräkningar med division
Ex: Vad är kvoten om 126 divideras med 6? Hur många böcker för 7 kr styck kan du köpa för 60 kr? Får använda "lathund" till hjälp.
 • Ma  E 6
Kan utnyttja beräkningar i ett talområde för att göra beräkningar i ett utökat talområde
Ex: 300/1 300/10 300/100 Får använda "lathund" till hjälp.
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan använda begreppen division, dividera, täljare, nämnare, kvot, rest och kort division
Ex: Vad är kvoten om 126 divideras med 6? Dividera talet 365/2 med kort division.
 • Ma  E 6

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
Ex: Hur många böcker för 7 kr styck kan du köpa för 60 kr? Hur många kronor blir över?
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid skriftliga metoder och vid beräkning med miniräknare.
 • Ma  E 6
Kan delta i matematiska diskussioner genom att ställa frågor och framföra sina tankar
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: