Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Backpacker´s trophy 2019

Skapad 2019-02-06 20:39 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 9 Engelska
Lär dig mer om de engelsktalande länderna genom att lyssna på dina kamraters reseplaner!

Innehåll

Vad skall vi göra under dessa veckor?

Ni skall under er resa till det land som ni väljer skriva tre resereportage som skall publiceras i den lokala tidningen. Enligt redaktörens önskemål skall ni före avresa lämna in en färdplan och budget. Tänk på att ta reda på vad du behöver inför din resa, t ex pass, visum och vilken valuta som gäller i landet.  Varje reportage skall även innehålla bilder.

   Reportage ett skall innehålla vilka tankar och känslor som ni har inför resan och vad ni känt under era första dagar i landet, besök på två olika museum/viktiga landmärken så att läsarna får ta del av något om landets historia och en beskrivning av hur landets matkultur ser ut, dvs beskriva vad du äter. 

   Reportage två skall innehålla mötet med människor från landet. Ni skall delta i ett bröllop och beskriva hur detta firande går till. Ni skall också beskriva några vanor/traditioner som människorna i landet har och hur de ser ut och klär sig.

   I ert tredje och sista reportage ska ni berätta om de sevärdheter som ni har besökt och hur ni upplevde dessa. Tänk på att använda ett målande språk och ge många detaljerade beskrivningar för att göra bilden levande för läsarna! Kanske en slags sammanfattning och förklaring till om det blev som du hoppades? Redaktören har därefter gett er frihet att lägga till ytterligare detaljer i ert berättande.

 

Vad ska bedömas?

Din skriftliga del som består av de tre resereportagen/resedagböckerna som du skriver under din resa. Varje reportage skall vara ca 1 A4 sida dataskriven text (strl 12, Verdana eller motsvarande) och ha minst en bild. Den här delen är individuell, trots att ni besöker samma platser.

 

Din muntliga redovisning. I slutet av projektet ska ni göra reklam för det land ni har besökt (gärna med hjälp av en PowerPoint) där ni skall övertyga resten av publiken att det är just det land som ni har besökt som är mest värt att besöka. Ni övertygar genom ett väl planerat tal, där landets höjdpunkter nämns. Er muntliga presentation skall vara 3-5 min lång (och 5-8 min om ni jobbar två och två).

 

Så här ska vi jobba

v. 2

Onsdag

¤ Hur engelska blev ett världsspråk https://www.youtube.com/watch?v=SfKhlJIAhew. Läsförståelseuppgift

 

Torsdag

¤ Introduktion till arbetsområdet : tips på websidor. Färdplan & Budget

 v. 3

Onsdag

¤ Hur skriver man en resedagbok/resereportage? Genomgång. Ta anteckningar!

¤ Börja skriv på ditt första resereportage om dina förväntningar inför din resa.

Torsdag

¤ Hitta två museum och ta reda på vad man kan se på dessa. Fortsätt skriv på resereportage ett.

v. 4

Onsdag

¤ Beskriv landets matkultur. Skriv färdigt reportage ett och lämna in på Classroom.

Torsdag

¤ Ta reda på fakta om vilka traditioner som finns i landet och hur ett bröllop går till här. Påbörja ditt skrivande av reportage två.

v. 5

Onsdag

¤ Beskriv människor som du mött under din resa.(Både till utseende och beteende) Tex taxichaufförer, guider, restaurangpersonal, hotellpersonal eller andra backpackers.

 Torsdag

 ¤ Skriv klart reportage två och lämna in det på Classroom.

 v. 6

Onsdag

¤ Ingen lektion.

Torsdag

¤ United på besök.

v.7

Onsdag

¤ Ingen lektion.

Torsdag

¤ Påbörja reportage tre. Ta reda på fakta om olika sevärdheter och beskriv hur du upplevde dessa. Ta även upp hur ni har transporterat er genom landet och hur ni upplevt era resor.

v.9

Onsdag

¤ Skriv vidare på resereportage 3.

Torsdag

¤ Skriv klart resereportage 3 och lämna in.

v. 10

Onsdag

¤ Börja jobba med din PowerPoint-presentation

Torsdag

¤ Jobba med presentationen

v.11

Onsdag

¤ Jobba med din presentation och öva

Torsdag

¤ Redovisningar och röstning! Se till att vara förberedd!

Matriser

En
Engelska 7-9 Backpacker´s Trophy

Kunskapskrav
E
C
A
4 Välja och använda material
Språkliga strategier
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan hitta relevant information. Du kan göra viss sållning men får inte alltid med det viktigaste och du kan till viss del använda din information i samtal med andra och i skriftlig produktion.
Du kan hitta relevant information. Du får ofta med det viktiga och du kan använda din information i samtal med andra och i skriftlig produktion på ett fungerande sätt.
Du kan hitta relevant information. Du har lätt för att urskilja det viktiga på ett snabbt och självständigt sätt. Du kan med hjälp av informationen föra ett samtal framåt samt resonera/sammanställa skriftligt.
5 a Formulera sig och kommunicera i tal
Språkets omfång och bredd samt precision.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har muntligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar och du kan för det mesta göra dig förstådd i korta sekvenser.
Du har ett större ordförråd, kan några fasta uttryck och vet hur du skall bygga meningar på olika sätt för att beskriva enkla vardagliga situationer. Du har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du har ett tydligt uttal även om du ibland kan behöva upprepa dig.
Du har ett större ordförråd kan fler fasta uttryck och kan olika sätt att bygga meningar för att beskriva vardagliga situationer eller förklara en idé eller ett problem. Din muntliga engelska innehåller få fel, du försöker ha en nyanserad intonation och ett korrekt uttal. Något felaktigt uttal kan förekomma.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
6 Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven formulerar sig även med olika grad av flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du deltar i samtal om vardagliga situationer med korta inlägg. Du följer till viss del textgenren men kan inte fullt ut variera ditt sätt att skriva. Din text/tal innehåller fel som förstör tydligheten.
Din text har ett sådant flyt att läsaren kan läsa den utan att behöva stanna upp för många gånger eller behöver hoppa tillbaka för att det blir oklart. I din muntliga engelska kan du göra dig förstådd och samspela med inlägg i samtal om vardagliga situationer. Du pausar ibland för att planera vad du skall säga och omformulerar dig. Du följer instruktionen för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss utsträckning ditt sätt att skriva/tala till syftet.
Läsaren av din text kan obehindrat läsa och hänga med. I din muntliga engelska kan du starta, hålla igång och avsluta ett enkelt samtal om ämnen som du känner till. Du följer instruktionerna för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss i utsträckning ditt sätt att skriva/tala till syftet.
7 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Bearbeta
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
Du kan vid uppmaning korrigera ditt språk både muntligt och skriftligt ex. fortsätta rätta en text enligt lärarens anvisning.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
10 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Flöde i interaktion och produktion.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har kunskap om några traditioner eller livsvillkor i något engelsktalande land och kan jämföra detta med något du själv sett, hört eller upplevt.
Du kan utifrån dina kunskaper visa fler aspekter av traditionerna och livsvillkoren, se dem från fler vinklar ex. individ/samhällsnivå. Du kan också jämföra på olika sätt.
Du kan se traditionerna och livsvillkoren i ett eller flera sammanhang ex. av vilken orsak det är så och om det finns andra faktorer som påverkar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: