Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dickens - personporträtt

Skapad 2019-02-06 20:59 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du träffar Charles Dickens i en tidresa till 1800-talets England. Mötet resulterar i en intervju och ett personporträtt med mustiga miljöskildringar och en spännande historia kring Charles Dickens liv och hans verk. Särskilt intresserar du dig för "A Christmas Carol" och figuren Ebeneezer Scrooge.

Innehåll

Mål:

Att föra resonemang kring Dickens böcker och hur hans liv kan ha inspirerat honom i det han skrev. 

Innehåll:

 • Vi tittar på "En julsaga" eller "Oliver Twist"
 • Genomgång av Charles Dickens liv
 • Läsning av personporträtt för att få exempel på hur dessa skrivs.

Så här blir du bedömd:

 • Du skriver ett personporträtt där din skriftliga förmåga bedöms, med betoning på gestaltning och miljöbeskrivningar.
 • Hur du kan koppla Dickens liv till hans verk bedöms också.

 

Tidsåtgång: Ca tre veckor

Uppgifter

 • Skrivuppgift Dickens

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Skriva personporträtt med koppling mellan författare och verk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk
Stavning
Din text innehåller många felstavningar
Din text innehåller några felstavningar, de flesta inom samma "område"
Din text innehåller en del felstavningar, men är i stort sett korrekt
Du stavar i princip korrekt.
Språk
Variation
Du använder ett enkelt språk med få synonymer. Din text är för kort för att kunna bedömas.
Du använder ett enkelt språk som till viss del är anpassat till genren.
Du använder relativt varierat språk som är anpassat till genren.
Du använder ett varierat språk, som passar väl till genren.
Språk
Meningsbyggnad
Dina meningar är inte korrekta. Kommatecken eller punkt sätts ut på ett felaktigt sätt.
Dina meningar är enkla och till största delen korrekta.
Dina meningar är till viss del varierade i längd. Du hanterar interpunktion.
Dina meningar är varierade på ett sätt som gör att läsaren får ett flyt i texten.
Språk
Beskrivning och gestaltning
Din text innehåller få beskrivningar av miljö och person
Din text innehåller enkla miljöskildringar och enkla gestaltande beskrivningar av personer.
Din text innehåller relativt målande miljöskildringar och gestaltande beskrivningar av personer.
Din text innehåller miljöskildringar som gör texten levande, och gestaltande beskrivningar som levandegör personen som beskrivs.
Sammanhang och struktur
Texten saknar bindeord och sammanhang.
Texten har ett visst sammanhang, och du binder ihop stycken och meningar för det mesta.
Texten hänger ihop relativt väl. Sammanhanget är klart.
Texten hänger ihop väl och är sammanhängande.
Koppla författare och verk
Texten saknar eller har för oklara kopplingar mellan författare och verk
Texten innehåller några enkla kopplingar mellan författare och verk.
Texten innehåller relativt väl underbyggda kopplingar mellan författare och verk.
Texten innehåller väl underbyggda kopplingar mellan författare och verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: