Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fårull - tovning

Skapad 2019-02-06 21:07 i Grundsärskolan Östhammar
Grundsärskola 5 – 8 Slöjd
Du får kunskap om ull som material. Du får prova olika sätt att tova ull t ex våt tova och nål tova.

Innehåll

Du får kunskap om ull som material. Du får prova olika sätt att tova ull t ex våt tova och nål tova.
Bilden visar olika nåltovade djur.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  GrSär lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  GrSär lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  GrSär lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  GrSär lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  GrSär lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  GrSär lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
  GrSär lgr11
 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  GrSär lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: