Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2019-02-07 07:06 i Västergårdsskolan Öckerö
Grundskola 4 – 6 Svenska Religionskunskap
Människan har i alla tider försökt förstå och förklara sin tillvaro och existens. Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer. Religioner och andra livsåskådningar är därför viktiga inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska :

 • ha kunskaper om de fem världsreligionernas heliga rum, ritualer, högtider och levnadsregler samt centrala tankegångar bakom dessa.
 • redogöra för hur människor inom religionerna lever.
 • göra jämförelser och t ex se skillnader och likheter mellan religionerna.
 • förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp inom religion.

Undervisning

Vi kommer att undervisa genom att:

 • läsa,diskutera och arbeta med de fem världsreligionerna i läroboken Upptäck religion.
 • läsa och arbeta med den historiska bakgrunden till tre av världsreligionerna, Islam, Kristendom, och Judendom.
 • se film om de olika religionerna.
 • diskutera olika frågeställningar i grupp och helklass.

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper och dina förmågor genom: 

 • att delta aktivt under lektioner och i diskussioner.
 • ett skriftligt prov om religionerna
 • ett avslutande arbete där du jämför två religioner med varandra utifrån några punkter. Här får du också möjlighet att visa din förmåga att söka och sammanställa information samt värdera källor.

Uppgifter

 • Jämföra Religioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: