👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-02-07 07:44 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
En planering om kroppen - hur den fungerar och vad den behöver. Samt om vår kroppsliga integritet.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Vi vill på ett enkelt och överkomligt sätt visa och undervisa i hur kroppen fungerar och varför det är så viktigt att gå på toaletten eller äta sin frukost osv.

Vi pratar även mycket om röda och gröna händer, med detta arbetsätt kan vi främja barnens förståelse för hur våra kroppsdelar kan gör bra och mindre bra val.

Uppmärksamma kroppsdelen som har gjort något bra/dåligt och på så sätt få ett tankesätt hos barnen och en medvetenhet om vad min kropp gör. 

Vi vill ge barnen förutsättningar att bli medvetna om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

 

Mål

- Vi vill med detta arbetsätt på enkelt ge barnen kunskap och lära om kroppens kretslopp. Varför alla steg är så viktiga för kroppen.

- Att barnen får förståelse för vad kroppen kan göra och varför man ibland måste tänka på vart man har sin kropp, så man inte råkar göra någon annan illa. 

- Få förståelse för vikten av att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

- Att barnen känner sig trygga i och medvetna om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 

Arbetssätt/metod

- Titta på olika små korta filmer på Urskola.se om kroppen

- Sjunga sånger om kroppen tex. Huvud axlar knä och tå eller Var är tummen.

- Samtala dagligen om hur viktiga alla steg är för kroppen och varför de är viktiga. 

- Lyfta fram de gröna och röda händerna, samtala om kroppsdelarna och hur dem kan kännas (hårt, mjukt, lent osv). 

- Samtala om vikten om att alla barn känner trygghet och tydliggöra att var och en har rätten till sin kroppsliga och personliga integritet - vi lyssnar bl.a. på "Stopp, min kropp" och lyfter in samtal med kopplingar till Barnkonventionen.

- Vi utför rörelseaktiviteter tillsammans med barnen och samtalar om att kroppen och hjärnan mår bra när vi rör på oss regelbundet. Detta med stöd från bl.a. Anders Hansens bok Hjärnstark (2016):

"Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent? Se då till att röra på dig! Regelbunden träning har nämligen visat sig vara den bästa hjärngympan som finns, bättre än sudoku, korsord och alla tänkbara kosttillskott tillsammans.
Man vet i dag att hjärnan är enormt föränderlig. Det bildas ständigt nya hjärnceller och nya kopplingar skapas och försvinner. Allt du gör, till och med varje tanke du tänker, förändrar din hjärna lite grann. Och det gör i allra högsta grad även motion och träning. När du rör på dig blir du inte bara piggare och mår bättre, det påverkar också koncentrationen, minnet, måendet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten – till och med din personlighet och intelligens. Du tänker helt enkelt snabbare och kan lägga i en extra ”mental växel”, till exempel för att kunna koncentrera dig när det är stökigt omkring dig. Och alla som rör på sig får de här fördelarna, barn, vuxna och gamla"

 

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18