Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 8 Vt 19

Skapad 2019-02-07 09:35 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 1 – 9 Svenska
Att argumentera handlar om att framföra sin åsikt och försöka få de som läser eller lyssnar att hålla med dig. Detta är inte alltid så lätt, men det finns tips och knep för hur du ska lyckas.

Innehåll

Argumenterande text

Under kommande veckor kommer du att få bekanta dig med vad en argumenterande text är och vad som är typiskt för den genren. Du kommer att få utveckla dina kunskaper i skrivande genom att få skriva en egen argumenterande text.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- formulera dig i tal och skrift

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Förväntat resultat:

Du ska skriva en text som innehåller följande:

- en inledning där du presenterar din tes
- åsikter och argument som stärker din tes
- motargument
- avslutning där du sammanfattar din text

Undervisningens innehåll

Under två veckor kommer att arbeta med följande:

  • Gemensam läsning av argumenterande text
  • Föreläsning kring retorik
  • Genomgång av upplägg av argumenterande text
  • Skriva en egen argumenterande text utifrån "textmallen"

Bedömning

Se matrisen nedan.

Matriser

Sv
Argumenterande text

E
A
Ny nivå
C
Genretypiskt
Du har försökt att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har skrivit texten som andra texter av samma slag och då följt genrens mönster och struktur till fullo.
Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag och då följt genrens mönster och struktur på ett levande sätt.
Innehåll - Tes
Texten har en tes.
Texten har en tydlig tes som löper som en röd tråd igenom hela texten.
Texten har en tes som framgår tydligt i inledningen.
Innehåll - Argument
Dina argument framgår och den egna tankegången är till viss del underbyggd. Försök till kritiskt resonemang görs.
Dina argument är tydligt framförda och lyfter fram tesen. Argumenten innehåller både sak- och känsloargument och de stöds av flera olika referenser. Texten för ett kritiskt resonemang på ett fungerande sätt.
Dina argument är tydligt framförda och anknyter till tesen. Argumenten stöds av en eller flera referenser. Texten för ett kritiskt resonemang på ett relativt väl fungerande sätt.
Anpassning till mottagare
Visar strävan efter anpassning till läsaren. I delar av texten framgår det att du vänder dig till en tänkt läsare.
Väl anpassad till läsaren. Du argumenterar på ett sådant sätt att du skulle kunna övertyga en tänkt målgrupp.
Anpassad till läsaren. Du vänder dig tydligt till en tänkt läsare som du försöker övertyga.
Textens struktur
Slutsatser
Du försöker sammanfatta texten i den avslutande delen och knyter an till tesen.
Du sammanfattar texten, analyserar och drar relevanta slutsatser i den avslutande delen där du knyter an till inledningen, tesen och huvudidéerna.
Du sammanfattar texten och försöker göra en analys i den avslutande delen där du tydligt knyter an till tesen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: