Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt VT2019 Rymden

Skapad 2019-02-07 09:40 i Järle förskola Örebro
Temaarbete som handlar om mig, min familj och min omvärld
Förskola
Vi har under vårterminen arbetat med tema rymden. Detta har vi gjort i två grupper, igelkottarna och kaninerna.

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi har sett att barnen visat intresse för månen, stjärnor, planeter och rymdraketer. Vi vill ge barnen ökad kunskap om vad som finns i rymden och hur man kan ta sig dit.

 Metod/Genomförande:

Kaningruppen:

Vi har uppmärksammat barnen på deras egna stjärntecken och varför dem har olika. Vi har studerat och skapat våra egna stjärnbilder för att få kunskap om hur dem ser ut.

Genom arbetet kring stjärnorna kom vi in på natt och dag och de olika årstiderna. Jorden snurrar runt sin egen axel, 24h och runt solen, 1år. Vi tog hjälp av Paxi som på ett tydligt sett kunde visa för barnen hur det fungerade. Därigenom gick vi vidare in på planeterna och solsystemet.

Vi började med att ge barnen en överblick över hur vårat solsystem ser ut och vilka planeter som finns där, för att sedan fördjupa oss i hur solsystemet fungerar, hur planeterna är uppbyggda samt ge barnen större kunskap om de olika planeterna.
Vi pratade om vad barnen redan visste om planeterna, och lärde oss sedan ytterligare fakta. Genom sina astronauter (barnens ansikten inklistrade i en rymddräkt) har de fått utforska solsystemet i form av uppdrag. Vi har också använt oss utav Paxi som har hjälpt till att förtydliga planeternas uppbyggnad, rörelse, fakta om solen, månar, kometer och robotar i rymden.

 

Igelkottgruppen:

Genom en rymdresa med Paxi lär vi oss om solsystemet men med inriktning på jorden,månen och solen. Vi kommer använda oss av raketer med barnens foto på som tar upp till dom olika planeterna. Barnen är nyfikna och har många funderingar om rymden tex. om rymdraketer och att man måste man ha rymddräkt m.m. Barnen har även fått döpa vår igelkott till Månen. Den är med på våra samlingar. Vi har även en stor rymdraket som de hjälper till att måla. 

Vi har magnetiska planeter som setts upp på elementen. Pratade kring dem och barnen har åkt till de olika planeternamed sina raketer.

 

 

 

 

 

 

Barnens reflektioner:

Kaningruppen:
Barnen pratade om vad de visste om Solen. Att den brinner, det är lava och eld, den är ett glödande klot, den är en stjärna, man kan brinna och dö om man landar där. Frågor som kom upp var vilket som var varmast utav lava och eld.

Barnen har sagt om jorden: Vi bor där. Det kan vi göra för att det finns syre och vatten. Det blåa är vatten. 
Bara av att titta på jorden konstaterade de att det finns mer vatten än land där.
Vi pratade om ozonlagret som ett skyddande täcke runt jorden. Att den skyddar oss från delvis skadliga UV strålar från solen. Att den på grund av utsläpp från oss människor får hål i sig. Då kom vi in på att vi måste vara rädda om våran planet och värna om våran miljö. Barnen hade idéer på lösningar. "Vi kan ju bara gå dit vi ska" "kanske cykla om det är långt".

Igelkottgruppen:

Vår planet heter jorden. Man behöver raket för att komma till rymden. Då behöver man ha rymdkläder på sig.

Solen är jätte het, man kan inte komma nära den för då brinner man upp.

 

 

 

Pedagogernas reflektioner:

 

Kaningruppen:

Genom att dramatisera lärandet med uppdrag genom barnens astronauter har de tagit till sig väldigt mycket fakta. Det har varit ett bra sätt att lära ut på. Barnen har känt sig delaktiga och velat sammarbeta och hjälpa varandra.

 

 Igelkottgruppen:

Barnen har gjort egna rymdraketer som de åkt upp i rymden med. Där besökte de olika planeter. Solen Jorden och Månen. De vet att solen är en stjärna. De har även fått en förståelse för dygnsrytmen och årstidernas växlingar.

Efter några gånger upptäckte vi att gruppen behövde förändras. Det var svårt att fånga de yngstas intresse. Sammanslagning med Kaningruppen för de som har intresse för temat.

Paxifilmerna har varit populära och lärorika. Fångat barnens intresse.

 

 

För vem och hur ska det dokumenteras?

Alla barn deltar efter förmåga och intresse.
Vi dokumenterar barnens tankar och komentarer.
Dokumentationen är till för både barnen, deras familjer och oss pedagoger.

Vi dokumenterar via Unikum men även här på förskolan kommer dokumentation synliggöras på väggarna. Dels för att bjuda in till spontana samtal och reflektioner mellan barn, deras familjer och pedagogerna.

 

Utvärdering/Uppföljning

En utvärdering och reflektion av det arbete som genomförts kommer göras mellan barn och pedagoger. Hur gick det? Vad var lätt, svårt? Hur går vi vidare? Hur kan vi utveckla det? Är det något särskilt vi bör arbeta mer med? Uppnådes målen som sattes?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: