Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt 19 Arbetsliv Sh Åk 8 Asv

Skapad 2019-02-07 09:51 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vad ska du bli när du blir stor? Vad finns det för jobb? Vilka regler och lagar gäller? Vad ska man tänka på när man sommarjobbar? Dessa frågor ska vi jobba med.

Innehåll

Jä Vt17 Arbetsliv Sh Åk 8 Asv

Mål för elev

- analysera och kritiskt granska arbetslivet med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

-uttrycka och värdera olika ståndpunkter i diskussionen gällande arbete och arbetsmiljö samt kunna argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

- reflektera över prao och yrkesval.

Innehåll

- Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

- Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Genomförande

 Vi kommer ha övningar och diskussioner och ni avslutar kursen med ett prov.

Bedömning

Bedömningen gäller din förmåga att:  se samband, använda begrepp, uttrycka och värdera olika ståndpunkter.

Dessa förmågor visar du vid Prao- redovisning, diskussioner och förhör/prov.

Kursplanemål

- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

 

Matriser

Sh
Arbetslivet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Eleven kan visa kunskaper om samhällsstrukturer samt använda begrepp och modeller om arbetslivet som är...
grundläggande
goda
mycket goda
Visa samband
Eleven kan föra resonemang om arbetslivet som handlar hur individ och samhälle påverkar varandra. Dessa resonemang är ...
enkla
relativt väl utvecklade
väl utvecklade och nyanserade
Värdera
Eleven kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i frågor som handlar om arbetslivet på sätt som är …
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: