Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sketchup Cityföreningen.

Skapad 2019-02-07 10:27 i Gemensamt - Mjölby kommun Mjölby
Gymnasieskola Bygg och anläggning
I detta arbetsområde kommer du att utveckla din kreativitet och initiativförmåga samt din förmåga att använda digital teknik. Det gör vi genom att bygga tre friggebodar till kund, 2 st till Mjölby Kommun och 1 st till Mjölby Cityförening. (Se bild.) Vi kommer dessutom att skapa ritningar till de tre projekten i ritprogrammet Sketchup. Ritningarna kommer vara i 3D, med olika lager för varje byggnadsdel och med relevant måttsättning. Utifrån ritningarna skapar vi sedan en materialberäkning för friggeboden samt en planering för denna arbetsuppgift. Se lärandematriser. 1 EXAMENSMÅL 2 ÄMNETS SYFTE & MÅL 3 KURSENS CENTRALA INNEHÅLL

Innehåll

Planering av arbetsområde/Förväntat resultat

 

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

v 49-51.

 

Ritningsläsning med måttsättning, byggnadsdelars namn och hur de sammanfogas, med hjälp av SketchUp

Tillsammans ska vi lära oss grunderna i SketchUp. Alla elever kommer att göra en egen digital ritning av projektet.

v 2-3.

En metod att använda vid materialberäkning av projekt.

Använda ritningen som underlag för materialberäkning.

v 4 o 7. Planera projektet steg-för-steg med  kritiska hållpunkter, maskiner och verktyg samt en riskbedömning. Använda en checklista för strukturera sin planering.
     
     

Uppgifter

 • Sketchup Cityföreningen.

 • SketchUp Intro

Matriser

Byg
Sketchup Cityföreningen.

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Ritningsläsning.
Lösa problem.
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag skapar en byggritning i Sketchup där jag behöver hjälp med husets konstruktion och utförande. (i samråd med handledare)
Jag skapar en byggritning i Sketchup som förklarar konstruktionen och utförandet, men behöver lite hjälp med vissa delar samt beskriver några kritiska hållpunkter. (efter samråd med handledare)
Jag skapar en byggritning i Sketchup som tydligt förklarar konstruktionen och utförandet samt beskriver flera kritiska hållpunkter. (efter samråd med handledare)
Planera och organisera.
 • Byg  -
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag planerar arbetsuppgiften steg-för-steg och organiserar en ergonomisk arbetsyta med hjälp av mallen. (visst handlag)
Jag planerar arbetsuppgiften steg-för-steg där några kritiska hållpunkter beskrivs samt organiserar en ergonomisk arbetsyta med hjälp av mallen. (gott handlag)
Jag planerar arbetsuppgiften steg-för-steg där kritiska hållpunkter beskrivs samt organiserar en ergonomisk arbetsyta med hjälp av mallen. (mycket gott handlag)
Riskbedömning.
Välja metod.
 • Byg  -
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag gör en riskbedömning av arbetsuppgiften som förklarar risker och förebyggande åtgärder... Personlig skyddsutrustning. Ergonomi. Städa. (som är enkel)
Jag gör en riskbedömning av arbetsuppgiften som förklarar risker och förebyggande åtgärder... Personlig skyddsutrustning. Ergonomi. Städa. Arbetsyta och ljus. (och situationen)
Jag gör en riskbedömning av arbetsuppgiften som förklarar risker och förebyggande åtgärder... Personlig skyddsutrustning. Ergonomi. Städa. Arbetsyta och ljus. Hjälpmedel. Kommunikation. (och situationen som är välgrundad)
Fackspråk.
Samverka och kommunicera.
 • Byg  -
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
När jag pratar med arbetskamrater så benämner jag de flesta verktyg och material med dess rätta namn. (viss säkerhet)
När jag pratar med arbetskamrater så benämner jag verktyg och material med dess rätta namn. (viss säkerhet)
När jag pratar med arbetskamrater så benämner och beskriver jag verktyg samt material med dess rätta namn. (säkerhet)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: