Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden: Bronsåldern

Skapad 2019-02-07 14:48 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur levde man på Bronsåldern? Vad var skillnader och likheter mellan stenålder och bronsålder?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Förstå hur människorna hade det på bronsåldern, hur de levde och hur de utvecklades här i norden och Europa. Kunna förklara en enkel tidslinje och berätta om hur man levde under denna tid och hur den utvecklades. Kunna se likheter och skillnader med att leva i vår tid eller under stenåldern.

2. Undervisningens innehåll 

Vi kommer att ha genomgångar, läsa, arbeta med arbetsblad, rita och skriva om bronsåldern, titta på filmer om bronsåldern och titta på spår från bronsåldern. Lära oss om vad de åt, hur de bodde och klädde sig. Veta hur man har tagit reda på så mycket om denna tid. Lära oss om under vilken tid på en tidslinje bronsåldern var.

3. Bedömningsuppgifter

Bedömning sker utifrån det dagliga arbetet med arbetsområdet hur du svarar på frågor, tar reda på frågor, vad du lärt dig av filmer, bilder och texter och hur du muntligt kan berätta om denna tid som kallas bronsåldern. Ett litet prov om bronsåldern. Kunna visa på en tidslinje när bronsåldern var.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Kunskapskrav SO åk 1-3

Godtagbar nivå
Icke godtagbar nivå
Mänskliga rättigheter & barnets rättigheter
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Normer och regler
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Möten
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Betalningsformer
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Närområdet
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Samhällsfunktioner
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Att flytta
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Miljön & hållbar utveckling
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Trafiken
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Hemortens historia
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Jämföra förr och nu
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Forntiden
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Människans tidiga historia
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Tidslinjer & tidsbegrepp
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Livsfrågor
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Religion
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Exempel från religioner
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Bibeln, gudar och myter
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Kristendomens roll
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Samhällsfrågor
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Söka information & sammanställa resultat
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Göra undersökningar
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: