Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 6A Kap. 3 Skala, area och volym.

Skapad 2019-02-07 15:14 i Nätverksgrupper Hedemora Hedemora
Grundskola 6 Matematik
I det här kapitlet jobbar vi med skala - att förstora och förminska. Vi repeterar vinkelsumman för fyrhörningar och trianglar, vi räknar ut omkrets och area av olika geometriska föremål och beräknar volymen av rätblock. Vad har du för nytta av att kunna det? Jo, t ex att räkna med skala är nödvändigt då man ska räkna om avstånd från ritningar och kartor till verkligheten.

Innehåll

Begrepp som du ska känna till

 • namn på geometriska figurer
 • hörn 
 • höjd
 • kant
 • omkrets
 • area
 • volym
 • rätvinklig triangel
 • liksidig triangel 
 • likbent triangel 
 • förminska
 • förstora 
 • skala

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna

   • förstora och förminska
   • beräkna skala och avstånd
   • namn på geometriska figurer
   • beräkna area för trianglar och fyrhörningar
   • beräkna volym för rätblock

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du uttrycker dig i diskussioner 
 • om och hur du använder matematiska begrepp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 6 A Kapitel 3

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Multiplikationstabellerna 2-5
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med femmans tabell.
Multiplikationstabellerna 6-12
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med tolvans tabell.
Metod
Beräknar area och volym. Tolkar och använder skala.
Begrepp
Förstår begreppen liksidig triangel, omkrets, sida, rektangel, area, kub, kant, volym och skala.
Begrepp
Visar kunskap om relationer mellan olika geometriska objekt.
Metod
Tolkar och använder kartor och ritningar med hjälp av den skala som finns angiven.
Problemlösning
Förstår frågan. Väljer strategi och löser problemet.
Resonemang
Bedömer rimlighet.
Metod
Räknar ut volym och area.
Begrepp
Förstår och använder begreppen volym och area för tredimensionella objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: