Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordkunskap åk8

Skapad 2019-02-07 15:36 i Österslättsskolan Karlshamn
Beskriver de olika momenten i kursen Ordkunskap i år 7-9.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att jobba med att utvidga er förståelse för ord genom att jobba med ordkunskap.

Innehåll

Syfte

Syftet med kursen Ordkunskap är att:

utvidga elevernas ordförråd genom att låta dem arbeta med ord från olika områden

 

Konkretisering och arbetssätt

Eleverna jobbar med två häften med olika uppgifter som handlar olika ords betydelse och ordkunskap. Därefter går vi tillsammans igenom orden och diskuterar dem, så att alla förstår.

Innehåll

att söka ordets innebörd utifrån sammanhanget

att utifrån ordet analysera fram dess betydelse

att härleda ord till olika områden

att särskilja snarlika ord

att förklara ett ord med annat/andra ord

 

Bedömning

Du bedöms efter din förmåga att förstå ett ords betydelse och efter dina ordkunskaper. Vi arbetar med ett antal ord och kommer att ha ett ordkunskapsprov eller gör du fungerande meningar med orden.

Skolans värdegrund och uppdrag

Ur Lgr11: "Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt."

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
    Sv  7-9
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
    SvA  7-9
  • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
    SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Ordkunskap

Nivå 1
Inte godkänd
Nivå 2
Godkänd
Nivå 3
Mer än godkänd
Nivå 4
Mycket mer än godkänd
Att kunna förklara ett ord med andra ord
Du kan inte förklara ett ord med andra ord.
Du kan förklara ett ord med andra ord ibland.
Du visar att du kan förklara ett ord med andra ord.
Du har en god förmåga att kunna förklara ett ord med andra ord.
Att veta ett ords betydelse
Du har svårigheter att förstå ords betydelse.
Du vet ett ords betydelse i vissa fall.
Du har förmåga att veta ords betydelse.
Du visar att du förstår ord på ett bra sätt.
Att veta i vilka sammanhang ett ord används mest i
Du har svårt för att veta i vilket sammanhang ett ord används mest i.
Till viss del kan du använda ett ord i rätt sammanhang.
Du vet i vilka sammanhang ord används i.
Du har en bra förmåga att veta i vilka sammanhang ord används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: