Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad ska man tro?

Skapad 2019-02-07 17:31 i Sandersdalsskolan Uddevalla
Grundskola 2 Religionskunskap Svenska
Vi lär oss om de tre stora religionerna islam, kristendom och judendom. Vi tar reda på vilka heliga platser varje religion har, vilka symboler som kännetecknar dem och lär oss om någon berättelse från varje religion.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 •  vi läser och skriver enkla faktatexter om islam, kristendom och judendom.
 •  Vi lyssnar till myter och berättelser från islam, kristendom och judendom.
 • Vi söker information på utvalda källor på internet
 • Vi jobbar i grupp och gör varsin powerpoint (bildspel med text och bilder)
 • Vi ser på film
 • Vi reflekterar och diskuterar hur religion kan påverka saker som sker i samhället
 • Vi har en redovisning med hjälp av bildspelen för en annan årskurs
 • vi pratar om varför det finns religioner, vad de betyder för människor och hur man lever inom olika religioner.
 • vi lär oss om olika högtider, symboler, platser och byggnader kopplade till dessa religioner.
 • vi letar efter likheter och olikheter inom dessa 3 religioner. 

Arbetssätt

 • faktatexter
 • film
 • samtal
 • berättelser
 • powerpoint
 • redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Re Sv
Vad ska man tro?

Rubrik

Öva mer
Jag kan detta till viss del eller med hjälp av läraren.
Jag kan
Jag kan detta ganska bra med hjälp av en kamrat eller delvis på egen hand.
Jag är säker
Jag är säker på detta och kan på egen hand berätta, förklara eller skriva.
Jag kan förklara vad religion är för något och nämna minst tre av dom fem världsreligionerna vi har.
Jag vet någon berättelse från islam, judendom och kristendom
Jag vet vilka religioner som finns i närområdet och vilka platser som är viktiga för dem.
Jag kan ge exempel på någon högtid inom islam, judendom och kristendom och varför den finns.
Jag kan beskriva någon symbol inom de fem världsreligionerna.
Jag kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och i hembygden förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: