Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiskens ped. planering undervisning - Matematik / Rörelse

Skapad 2019-02-07 17:35 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Undervisnig matematik - Rörelse

Innehåll

genoLPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Barnen på Fisken har visat ett stort intresse för dans och rörelse. Flera barn har uttryckt att de vill dansa, att de vill ha disko, osv. När vi frågade barngruppen ”Vad är matematik?” så har ett barn sagt ”Matematik är att röra på kroppen”. 

Utifrån barnens intresse och kunskap väljer vi att utforska matematik med barngruppen på ett kreativ och lustfylld sätt.

 

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

Vi vill att barnen ska få möjlighet att uppleva flera matematiska begrepp med sin kropp. Genom uppdrag som barnen får från ”spelet stegvis” får de tillsammans komma på olika problemlösningar. De får gestalta till exempel former, storlek, hastighet, rumsuppfattning, mm. 

Resultatet av de rörelserna blir en koreografi till en dans och ska uppmuntra till samtal kring deras matematiska förståelse och kunskap. 

 

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

 

Vi använder oss av spelet ”Stegvis” - där barnen får testa och utforska dans och rörelse genom olika uppdrag. *Spelet kan också användas som ett verktyg för aktiv inlärning med hela kroppen, i en fördjupad lärprocess. Spelet består av olika spelkort som används för att bygga upp koreografier. 

 • barnen tar upp ett kort i taget, korten  kan variera av frågor, bilder och former. Med hjälp av en pedagog ska barnen tillsammans tolka det som står på kortet och utifrån det bygga en danskoreografi. 
 • Vi kommer att genomföra undervisningen i två grupper. 
 • Eftersom att det finns flera kombinationer av kort, går det att upprepa aktiviteten  flera gånger med barngruppen. 

 

* Stegvis är ett pedagogiskt verktyg från ”Kultur i väst” -   http://www.kulturivast.se/dans/stegvis-nytt-verktyg-for-dans-i-skolan

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: