Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, åk 3, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern

Skapad 2019-02-07 17:37 i Storvretaskolan Uppsala
Eleven lär sig om människors levnadsvillkor under olika perioder och gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu. Eleven får lära sig hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen. Eleven får bekanta sig mer med tidslinjer och några tidsbegrepp.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Du kommer att få lära dig om hur livet kunde vara under tre perioder som kallas stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få jämföra livet då med livet nu. Du får veta hur man tagit reda på saker och hur man kan se spår i naturen från dessa perioder. Tillsammans kommer vi att bygga upp en tidslinje.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du ska kunna ge exempel på hur livet var på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Du ska kunna göra en enkel jämförelse med hur livet är idag jämfört med då.
 • Du ska kunna ge exempel på hur man kan hitta spår i naturen från dessa perioder.
 • Du ska kunna begreppen dåtid och nutid, samt stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Undervisning och bedömning

Du kommer att få se filmer, läsa fakta och delta i gemensam undervisning.

Du kommer att få skriva fakta med läraren. 

Du kommer att få göra ett grupparbete som visas för klassen.

Du kommer att få göra enkla jämförelser muntligt/ med bild/ skriftligt.

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Kunskapskrav SO åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mänskliga rättigheter & barnets rättigheter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Normer och regler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Möten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Betalningsformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Närområdet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Samhällsfunktioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Att flytta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Miljön & hållbar utveckling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Trafiken
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Hemortens historia
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jämföra förr och nu
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tidslinjer & tidsbegrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Livsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Religion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Exempel från religioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Bibeln, gudar och myter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Kristendomens roll
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Samhällsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Söka information & sammanställa resultat
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Göra undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: