Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - åk 3

Skapad 2019-02-07 17:41 i Storvretaskolan Uppsala
Allting i naturen hör ihop och är beroende av varandra. Här ska du få lära dig om vad näringskedjor är och hur de fungerar. Vad en näringsväv? Vad är en livscykel? Grodan och fjärilens livscykel.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Biologi Svenska
Allting i naturen hör ihop och är beroende av varandra. Vad är en livscykel? Vi läser om grodan och fjärilens utveckling.

Innehåll

Hur ska vi lära oss?

Vi kommer att läsa i NO-boken, se en film om ekologins grunder. Vi kommer också att titta på små filmer om grodan och fjärilens utveckling. Lära oss om träd och blommors livscyklar. Vi läser och svarar på frågor kring dessa.

Vi kommer att lära oss och arbeta utifrån begreppen: 

ekologi

livscykel hos träd och blommor

arter

grodans och fjärilens utveckling.

Mål

Du ska kunna:

- använda områdets begrepp

-vad en livscykel är

-känna till grodans och fjärilens utveckling

 

Bedömning:

Att du deltar aktivt på lektionerna och gör det som du förväntas göra på lektionerna.

Vi kommer att ha ett litet skriftligt förhör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3

Matriser

NO Sv Bi
No-Näringskedjor, näringsväv, livscykel

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Näringskedjor, näringsväv
Jag kan med stöd ge exempel på en näringskedja/näringsväv
Jag vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en näringskedja samt näringsväv
Jag vet vad en näringskedja är och kan ge flera exempel på näringskedjor och förklara vad en näringsväv är.
Dokumentation, diskussion och samtal
Jag kan med stöd se samband mellan djur och växter med hjälp av en färdig bild.
Jag kan med hjälp av en färdig bild se några samband mellan djur och växter.
Jag kan rita en näringskedja och förklara samband mellan djur och växter både muntligt och skriftligt.
Begrepp
Jag kan med stöd förklara något av begreppen som hör till näringskedjan.
Jag kan förklara några begrepp som hör till näringskedjan t.ex. växtätare och rovdjur.
Jag kan förklara flera begrepp som hör till näringskedjan t.ex. växtätare, rovdjur, producent, konsument och toppkonsument.
Livscykel
Jag kan med stöd förklara något av begreppen som hör till en livscykel
Jag kan förklara några begrepp som hör till en livscykel tex: grodan el fjärilen.
Jag kan förklara flera begrepp som hör till livscykel tex: grodan och fjärilen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: