Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsliv och ekonomi

Skapad 2019-02-07 18:40 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska

 

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om privatekonomi, vad familjens pengar ska räcka till, offentlig ekonomi, vad skatt är och vad skattepengarna används till i samhället. Vi kommer också att lära oss om olika yrken och om regler och lagar om arbete.  

 

Innehåll

Mål

       Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
  • söka information om samhället från olika källor

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi kommer att arbeta med olika arbetsuppgifter och söka information från olika källor. Vi kommer att titta på och reflektera över olika filmer om pengar, arbete och ekonomi. Du kommer att få träna dig på att göra en intervju om ett yrke. Vi kommer också att bjuda in vårdnadshavarna till skolan för yrkespresentationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning:

 Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
  • söka information om samhället från olika källor

Du visar att du nått målen genom att delta i genomgångar och diskussioner, uttrycka egna åsikter, framföra och bemöta argument samt utföra och fullfölja de olika arbetsuppgifterna.

 

 

 

 

Reflektion-utvärdering

 

Vad ska familjens pengar räcka till ? Vad händer om pengarna tar slut?

Har du gjort en egen budget någon gång? Hur gjorde du då?

Vilket är ditt drömyrke? Vad är det som gör att du skulle vilja arbeta med just det yrket?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: