Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik samband åk 8

Skapad 2019-02-07 18:54 i Söderskolan Falkenberg
Syftet är att utveckla förståelse för matematiska samband. Du kommer lära dig om funktioner och räta linjens ekvation, tabeller, diagram och grafer. Även mönster i talföljder och geometriska mönster.
Grundskola 8 Matematik
Syftet är att utveckla förståelse för matematiska samband. Du kommer lära dig om funktioner och räta linjens ekvation, tabeller, diagram och grafer. Även mönster i talföljder och geometriska mönster.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att utveckla förståelse för matematiska samband. Du kommer lära dig om funktioner och räta linjens ekvation, tabeller, diagram och grafer. Även mönster i talföljder och geometriska mönster.

Lärandemål:

Samband

 • att hämta fakta ur tabeller.
 • att tolka tabeller och diagram.
 • begreppen tabell, diagram, samband.

Linjära samband

 • tolka och läsa av linjära samband i vardagliga situationer.
 • att beskriva samband med olika uttrycksformer.
 • begreppet formel.
 • Tolka grafer och läsa av koordinater, skärningspunkter och lutning.
 • att skriva och tolka formler.
 • begreppet linjärt samband.

Proportionalitet

 • skillnaden mellan en proportionalitet och andra linjär samband.
 • begreppen proportionell, proportionealitet, graf

Samband med hastighet

 • att beskriva och tolka samband med hastighet.

Mönster och samband

Bedömning - vad och hur

 • Muntligt prov, datum ? 
 • Diskussioner under aktiviteter
 • Undersökning

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Filmer på digilär.se och studi.se, använd de som hjälp i ditt lärande, sök up information som hjälper dig att förstår. Jobba tillsammans med lärkompis för att öka förståelsen.

https://app.studi.se/l/punktens-koordinater

https://app.studi.se/l/monster

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/matematik-gr-sen/matematik-8/statistik-och-grafer

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/matematik-gr-sen/matematik-8/algebra/arbetsfloden/monster

 • Aktiviteter - undersökning trästavar, samband vikt och längd (4.2), samband graf och formel - parar ihop (4.3).
 • Aktier
 • Eventuell praktisk uppgift, undersökning. Redovisa för klassen på valfritt sätt.
 • Att luras av statistik. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: