Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för: engelska – åk 3

Skapad 2019-02-07 19:56 i Marstrands skola Kungälv
Grundskola F Engelska
Grovplanering, engelska, vt-19

Innehåll

Pedagogisk planering för: engelska – åk 3

Marstrands skola, vt-19

Ansvarig lärare: Marita Halldorf

 

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Utdrag ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011):

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att · förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, · formulera sig och kommunicera i tal och skrift, · använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, · anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och · reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • förstå talad engelska
 • läsa och förstå skriven engelska
 • tala engelska
 • skriva engelska
 • våga använda engelska i både tal och skrift

Kopplingar till läroplanen:

·       Syfte: förstå och tolka innehållet i talad och skriven engelska

·       Syfte: formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·       Syfte: använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

 

Planering

Metod och arbetssätt:

 • vardagliga ord, färger, djur, veckodagarna etcetera
 • att presentera sig själv
 • dialoger med vardagsnära fraser
 • engelska sånger, ramsor, dikter och sagor
 • engelska spel och lekar
 • att läsa lättförståeliga engelska texter
 • att skriva ord och meningar på engelska som är bekanta för eleverna
 • titta på engelskspråkiga program

Eleverna kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl de förstår talad och skriven engelska
 • hur väl de talar och skriver på engelska
 • i vilken utsträckning de kan göra sig förstådda för en engelsktalande person
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: