Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för: engelska – åk 2

Skapad 2019-02-07 20:03 i Marstrands skola Kungälv
Grundskola F Engelska
Grovplanering, engelska, vt-19

Innehåll

Pedagogisk planering för: engelska – åk 2

Marstrands skola, vt-19

Ansvarig lärare: Marita Halldorf

 

Syfte och mål

Eleverna ska, i enlighet med vad som står att läsa i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011), lära sig:

· att använda språket i olika situationer och för skilda syften,

· att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare,

· att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor,

· att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Följande utdrag är hämtat ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011):

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att · förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, · formulera sig och kommunicera i tal och skrift, · använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, · anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och · reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Planering för arbetsområdet

Målet med undervisningen är att eleverna ska:

 • förstå enkel talad engelska
 • kunna tala så att andra förstår
 • kunna läsa och förstå enkla fraser
 • kunna skriva enkla fraser så att andra förstår  

Undervisningen

Eleverna ska få:

 • se på kortare avsnitt där enkel engelska används
 • träna på enkla samtal och dialoger med en klasskamrat
 • sjunga sånger och läsa ramsor
 • skriva och läsa enkla ord och fraser i arbetshäfte

 

Kopplingar till läroplanen

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt.

Syfte

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Centralt innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Enkla presentationer.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Kunskapskrav

·       Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

·       Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

 Eleverna kommer att bedömas utifrån:

 • sin förmåga att göra sig förstådda och föra enkla dialoger
 • sin förmåga att förstå enkel talad engelska
 • sin förmåga att läsa och skriva enkla ord och fraser

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: