Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig bedömningsmatris i svenska

Skapad 2019-02-07 23:19 i Parkskolan Norrtälje
Bedömningsmatris utifrån de muntliga nationella proven i svenska, åk 6.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Tala, lyssna och samtala

Innehåll

Tala, lyssna och samtala

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 

Matriser

Sv
Muntlig bedömningsmatris

Redogörelse

F
E
C
A
Innehåll
Eleven klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet.
Eleven klarar relativt väl att hålla sig till ämnet.
Eleven klarar väl att hålla sig till ämnet.
Eleven redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Eleven redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Eleven redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Eleven redogör med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning.
Eleven redogör utvecklat med relativt väl fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning.
Eleven redogör välutvecklat med väl fungerande huvuddel, inledning och avslutning.
Språk
Eleven använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Kommunikation
Eleven klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.

Samtal

F
E
C
A
Kommunikation
Eleven upprätthåller samtalet i viss utsträckning genom att lyssna, ställa frågor eller turas om.
Eleven upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om.
Eleven upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om.
Eleven för till viss del samtalet framåt.
Eleven för samtalet framåt.
Eleven fördjupar eller breddar samtalet.
Innehåll
Eleven klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet.
Eleven klarar relativt väl att hålla sig till ämnet.
Eleven klarar väl att hålla sig till ämnet.
Eleven framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang.
Eleven framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang.
Språk
Eleven använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: