Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-02-08 08:51 i Hågadalsskolan Uppsala
Vasatiden
Grundskola 5 Historia
Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Vi blickar också ut och ser hur det ser ut i omvärlden vid den här tiden.,

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss vad som hände under Vasatiden och hur det kunde komma sig att det inträffade. Vi kommer att få veta vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Vi ska också lära oss om hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska läsa faktatexter, svara på frågor och se på faktafilmer.

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer din:

 • kunskap om och ditt resonemang om vad som hände under Vasatiden.
 • kunskap om och ditt resonemang om några framstående personer som levde då och vad de gjorde för Sverige.
 • förmåga att resonera om varför det finns likheter och skillnader mellan hur det var på Vasatiden och idag.
 • förmåga att använda historiska begrepp

 

 Hur du får visa vad du kan:

Genom att berätta/resonera/skriva om det vi arbetar med under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Faktakunskaper om vasatiden
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Likheter och skillnader
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Begrepp
Kan använda historiska begrepp på rätt sätt i sina arbeten, vid studier av fakta, användande av källor samt i resonemang.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Svenska

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva en faktatext
Kunna skriva en faktatext med begripligt innehåll, struktur och språklig variation.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Eleven kan skriva en faktatext med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva en faktatext med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Söka information
söka, välja ut och sammanställa information
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: