Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Hur man kan vara en bra kompis

Skapad 2019-02-08 12:31 i Storhaga förskola Säter
Under Ht-18 och Vt- 19 kommer vi på ett lekfullt sätt arbeta med hur man kan göra för att vara en bra kompis.
Förskola
Hur man kan vara en bra kompis

Innehåll

Varför/mål/syfte

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna
 
 • Prata om när något känns fel
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Säga/göra förlåt
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp
 • Ta hand om varandra
 • Trösta
 • Bjuda in till leken
 • Visa respekt
 • Hur man kan visa kärlek
 • Integritet

   

Vad/ När/ Vem

Vad: Stimulera och uppmuntra barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra.
När: Ta till vara på alla tillfällen under dagen.
Vem: Pedagoger och barn

Hur/metod

Vi tar tillvara på de situationer som uppstår där vi behöver prata om hur man är en bra kompis.

Vi använder oss av vår kompissol , läser kompisböckerna, leker lekar som gynnar samarbete, andra aktiviteter för att främja samspelet mellan barnen och vi pratar om olika känslor .

Kompissolen; barnen har kommit med förslag på hur man kan vara en bra kompis och det har blivit strålarna i solen. Det har blivit fler och fler strålar.

Vi använder Tio Kompisböcker baserad på Barnkonventionen som handlar om Kanin och Igelkott.
Lekar: pomperipossa, skicka bollen, vem knackar, m.fl. Vad/hur lekte vi ute/inne, med vilka. Har alla kompisar att leka med?

Aktiviteter: samarbetsövningar, träna på turtagning, att säga förlåt och stopp, vad det betyder och vi ser filmen "Bamse och tårttjuven" och pratar om olika känslor.

Vi dokumenterar i unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: