Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2019-02-09 09:31 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Geografi
Vi arbetar med Sveriges geografi.

Innehåll

Under arbetets gång kommer vi att:

 • lära oss använda en karta och att förstå kartsymboler
 • träna begrepp som gör att du kan samtala och skriva om geografi
 • lära oss om Sveriges naturtyper
 • lära oss förstå kopplingen mellan Sveriges naturtyper och naturresurser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sveriges geografi

Sveriges geografi

Godkänd
Behöver träna mer
Kartkunskap
Jag kan använda mig av en karta.
Namn på städer, landskap, vatten
Jag kan namnge delar av Sveriges geografi.
Naturtyp och naturresurs
Jag visar att jag förstår koppling mellan Sveriges naturtyper och naturresurser.
Begrepp
Jag visar att jag lärt mig nya begrepp genom att använda dem i mitt arbete och mina samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: