👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2019-02-09 12:13 i Stamgärde skola Åre
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3)
5, 4, 3, 2, 1 - och iväg!!! För några veckor sedan lyfte vi från Stamgärde skola och for ut i rymden. Där har vi lärt oss mer solen, månen och jorden. Här kommer en pedagogisk planering som visar syfte och målsättning med temat.

Innehåll

1. Förväntat resultat

När vi är klara med temat förväntas du ha kännedom om: 

 • Du vet att solen är större än jorden och att jorden är större än månen.
 • Du vet att månen ser ut på olika sätt.
 • Du vet att jorden kretsar runt solen och att månen kretsar runt jorden.
 • Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Du vet att vi har fyra årstider och vad årstiderna heter. 
 • Du kan skriva en enkel faktatext med hjälp av stödord. 

 

2. Examinationsuppgifter.

Under det här temat kommer du att arbeta skriftligt, muntlig och praktiskt och jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor under arbetets gång.  l slutet av temat kommer du få ett litet quiz där du får svara på frågor som handlar om det vi har arbetat med.  

 

3. Bedömning

I min bedömning kommer jag att titta följande indikatorer (se förväntat resultat). 

 

4. Undervisning

Du kommer att titta på faktafilmer och diskutera filmernas innehåll tillsammans med mig och dina klasskamrater. Du kommer att läsa faktatexter tillsammans med dina klasskamrater och svara på frågor. Du kommer att träna på att skriva enkla faktatexter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3