Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens val: Drama

Skapad 2019-02-10 11:26 i Berga grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet Kommunikation
Eleverna väljer utifrån för dem kända bilder, lekar/sånglekar vi utför tillsammans.

Innehåll

Vi dramatiserar berättelser/sånger. Eleverna väljer utifrån för dem kända bilder av t ex "Gubben i lådan", "Bockarna Bruse", "Pomperipossa"

m fl. Vi tränar på ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: