Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2-3

Skapad 2019-02-10 11:34 i von Bahrs skola Uppsala
Skellefteteknik åk 3
Grundskola 3 Teknik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Du ska få lära dig

När vi har teknik får du träna på att samarbeta i en liten grupp.

Du får lösa olika tekniska problem, t. ex. bygga efter ritning.

Du lär dig att dokumentera med text och bild.

Du får lära dig om verktyg, gravitation och om några av Sveriges djur.

På vilket sätt? Hur?

Du kommer att få jobba med en kamrat och lösa olika uppgifter.

Genom tekniska övningar kommer du att få leka med naturlagarna.

Du kommer att få spela spel, träna att sortera och öva din motorik.

Detta ska du tänka på vid varje tekniklektion:

Se till så att kamraten har det bra.

Försök att lösa uppgiften.

Du ska vara på din arbetsplats. Inte ranta runt (IRR).

Dokumentera ditt arbete. Rita, skriv och färglägg.

Bedömning

Vi kommer att bedöma ditt arbete utifrån att du får:

 • berätta och visa

 • dokumentera i boken

 • bygga och konstruera

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknikmatris åk 1-6

Teknikmatris åk 1-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Analysera teknisk lösningar
 • Tk
Du kan beskriva en enkel teknisk lösning i vardagen och till viss del hur dess olika delar samverkar.
Du kan förklara en enkel teknisk lösning i vardagen och hur dess olika delar samverkar.
Du kan förklara en enkel teknisk lösning i vardagen, visa på andra liknande lösningar och hur deras olika delar samverkar.
Utarbeta tekniska lösningar
 • Tk
Du kan pröva möjliga idéer till lösningar på ett givet problem.
Du kan pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar på ett givet problem.
Du upptäcker problem eller behov som kan lösas med hjälp av teknik och utarbetar ett förslag till lösning genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Dokumentation
 • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter med vissa av teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Eleven gör utvecklade dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter och använder teknikområdets begrepp och uttrycksformer relativt väl.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter och använder teknikområdets begrepp och uttrycksformer väl.
Konsekvenser av teknikval
 • Tk
Du kan föra enkla resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Teknikutveckling
 • Tk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och några drivkrafter som har påverkat teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och vilka drivkrafter som har påverkat teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och vilka drivkrafter som har påverkat teknikutvecklingen.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: