Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkplanering

Skapad 2019-02-10 12:15 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Vi vill utveckla barnens språk i tal, läs och skrift.

Innehåll

Syfte/mål: Vi vill utveckla barnens språk i tal, läs och skrift samt deras fantasi.

Metod: Vi arbetar med materialet Bornholmsmodellen. Vi läser sagor,ramsor och rimmar. Barnen ges möjlighet att själva dramatisera/återberätta sagorna. Vi kommer arbeta med det ca två i veckan på samlingen. Då delar vi gruppen, de yngsta för sig och övriga tillsammans i en grupp. Vi kommer även sjunga och spela olika instrument.

Dokumentation: Vi kommer dokumentera med hjälp av text, bild/ video på Unikum men även på väggar. Barnen kommer att få välja bild och vad som ska skrivas.

Utvärdering/ Reflektion:

Det kommer ske löpande.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: