Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension av boken "Prinsessan och mördaren"

Skapad 2019-02-10 12:39 i Björndammens skola Partille
Bokrecension
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I svenska har vi nu kommit i mål med att ha läst den Augustprisvinnande ungdomsdeckaren ”Prinsessan och mördaren” av Magnus Nordin. Efter lovet är det dags att skriva en recension, vilket är en typ av åsiktsbaserad text med inslag av fakta.

Innehåll

I svenska har vi nu kommit i mål med att ha läst den Augustprisvinnande ungdomsdeckaren ”Prinsessan och mördaren” av Magnus Nordin. Efter lovet är det dags att skriva en recension, vilket är en typ av åsiktsbaserad text med inslag av fakta.

 

Vi kommer att gå igenom hur man skriver en recension och därefter kommer man att få skriva sin recension under lektionstid med hjälp av Chromex. Det innebär att man inte har tillgång till Internet när man skriver sin text så vissa förberedelser behövs, exempelvis en gemensamt skriven tankekarta.

 

Efter sportlovet påbörjar vi arbetet och det förväntas vara klart allra senast 1 mars.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11

Matriser

Sv SvA
Bokrecension VT19

F
E
C
A
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten. Viss reflektion finns med i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Reflektion finns med i texten. Texten är personlig.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Något berättartekniskt grepp har använts.
Beskrivningar
Texten saknar eller har mycket kortfattade beskrivningar.
Texten innehåller enkla beskrivningar.
Texten innehåller beskrivningar.
Texten innehåller utförliga och varierade beskrivningar.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett fungerande ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen. Texten innehåller grammatiska fel som försvårar läsningen. Många stavfel som försvårar läsningen.
Meningsbyggnaden är enkel. Det förekommer en del grammatiska fel men de stör inte läsningen. Vissa stavfel förekommer.
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller till viss del punkt, frågetecken, kommatecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs till viss del av stor bokstav och försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av liten och stor bokstav är oftast korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.
Respons
Bearbeta texten utifrån respons
Texten är till liten del bearbetad efter respons.
Texten är bearbetad på ett i huvudsak fungerande sätt.
Texten är bearbetad på ett relativt väl fungerande sätt.
Texten är bearbetad på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: