Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnkorg

Skapad 2019-02-10 15:42 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Eleverna gör en bottenplatta där de lär sig att borra ett ojämnt antal hål, sedan sågar de pinnar som ska sättas in i bottenplattan. När de är klara med de momenten går de till textilslöjden och använder garn till att fläta runt pinnarna.
Grundskola 4 Slöjd
Vid tillverkningen av detta föremål kombineras trä och textilslöjd. Eleverna gör små runda korg, och pendlar fritt mellan träslöjden och textilslöjden beroende på vilket moment i tillverkningen de är.

Innehåll

Med detta uppgift kommer du att arbeta med: trä och garn

och fokuserar på följande centrala innehåll:

  • Hantverkstekniker + begrepp
  • Redskap
  • Materialets egenskaper
  • Slöjdens betydelse historiskt och nutid

Uppgifter

  • Korg

Matriser

Sl
Bedömningsmatris slöjd åk4

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa slöjdföremål
Textil
Du kan formge enklare figurer och föremål utan direkta detaljer.
Du kan formge figurer och föremål med vissa detaljer
Du kan formge figurer och föremål med välarbetade detaljer.
Trä- och metall
Du kan framställa enkla slöjdföremål med stöd av läraren.
Du kan formge och framställa föremål med lite detaljer med en del stöd av läraren.
Du kan formge och framställa föremål i relativt självständigt.
Använda handverktyg, redskap och maskiner
Textil
Du klarar att sy raksöm och sicksack på symaskinen, klarar hjälpligt att sy för hand.
Du klarar att hantera symaskinen själv, dvs byta tråd, spola undertråd och ställa in olika sömmar. Du kan sy för hand.
Du hanterar symaskinen självständigt och klarar väl av att byta tråd, byta nål, spola upp undertråd, välja och ställa in olika sömmar. Du kan självständigt sy för hand.
Trä- och metall
Du kan använda gersåg och Hegnersåg samt göra enkla sammansättningar med stöd av läraren.
Du klarar av att hantera och använda flertalet verktyg och redskap på ett säkert sätt visst stöd av läraren.
Du kan självständigt använda flertalet verktyg. Du kan själv välja vilket verktyg eller teknik som kan vara lämpligt inom ett arbetsområde.
Välja tillvägagångs-sätt och motivera sina val
Textil samt trä- och metall
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Utveckla idéer
Textil samt trä- och metall
Du gör ett likadant arbete som exemplet som läraren visar.
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar men med egna inslag.
Du gör ett arbete som du själv hittar inspiration till.
Formulera och välja handlingsalternativ
Textil samt trä- och metall
Du kollar alltid med läraren vad du ska göra som nästa steg.
Du har förslag på vad nästa steg i arbetsordningen är.
Du arbetar självständigt och kan berätta varför du gjort som du gjort.
Ge omdömen om arbetsinsats
Textil samt trä- och metall
Du använder ord som fint, bra, det behövs, när du berättar hur hen har arbetat.
Du kan berätta lite mer om arbetsgången och varför det blev som det blev.
Du kan utförligt berätta om arbetsgången. Du kan också dra paralleller mellan arbetsinsats och resultat.
Tolka slöjdföremåls uttryck samt resonera om symboler, färg, form och material
Textil samt trä- och metall
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: