Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och Stormaktstiden

Skapad 2019-02-10 16:29 i Långavekaskolan Falkenberg
Var Gustav Vasa en bra kung? Stormaktstiden och dess betydelse för Sverige idag.
Grundskola 4 – 6 Historia
Gustav Vasa. Hans söner. Och döttrar! Och krig...

Innehåll

Du ska träna på att

 • få kunskaper om historiska händelser
 • förstå hur det som hände på Vasatiden och Stormaktstiden påverkat livet i Sverige idag
 • förstå ord och begrepp som är typiska för ämnet
 • historisk källkritik

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • Gustav Vasa och hans barn
 • hur det var att leva på Vasatiden
 • kungar och krig under Stormaktstiden
 • hur det var att leva under Stormaktstiden
 • hur Vasatiden och Stormaktstiden påverkat hur Sverige ser ut idag
 • ord och begrepp som är typiska för ämnet
 • hur man idag kan veta vad som hände förr och historisk källkritik

Du visar dina kunskaper genom att

 • delta i diskussioner
 • genomföra arbetsuppgifterna
 • göra inlämningsuppgifterna

 

Vi kommer att arbeta med följande:

 • diskussioner
 • läsa texter
 • se film 
 • lösa uppgifter i par och på egen hand
 • göra inlämningsuppgifter
 

Uppgifter

 • Gustav Vasa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: