Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De nordiska språken

Skapad 2019-02-10 17:18 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Vi kommer att arbeta med de nordiska språken och titta på likheter och skillnader mellan dem.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med de svenska minoritetsspråken samt våra nordiska grannspråk. Vi tittar på och titta på likheter och skillnader mellan dem.

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper

Du ska

 • få kunskap om de svenska minoritetsspråken samt de olika nordiska språken, höra och se likheter och skillnader dem emellan.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • läsa fakta om de nordiska språken och de svenska minoritetsspråken
 • läsa och lyssna på de olika nordiska språken och se de svenska minoritetsspråken
 • översätta en låt till svenska från ett annat nordiskt språk
 • titta på likheter och skillnader mellan de två språken du/ni arbetat med
 • presentera låten du/ni översatt
 • ni kommer att arbeta i par/liten grupp

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån :

 • din aktivitet på lektioner
 • din aktivitet på redovisningar
 • ditt källkritiska förhållningsätt
 • faktakoll i Forms

Uppgifter

 • Nordiska språken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
De nordiska språken

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Aspekt 1
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
Eleven kan ge något exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge något exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge några exempel på nationella minoritetsspråk, föra något utvecklat resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge några exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Eleven kan ge flera exempel på nationella minoritetsspråk, föra utvecklat enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge flera exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Ny aspekt
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: