Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete åk 2

Skapad 2019-02-10 18:02 i Munkedalsskolan Munkedal
värdegrundsarbete
Grundskola F – 3
Vi kommer att arbeta med ställningstagande,kamratskap, skyldigheter och rättigheter inom vänskap och demokrati. Tema arbetet på 8 veckor.

Innehåll

 Varför gör vi detta? Skolans mål är att varje elev:

 

 

● kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

 

● respekterar andra människors egenvärde,

 

● tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

 

● kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

 

● visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

 

Genomförande och arbetssätt:

 • Vi kommer att se serien: Vara vänner, från Ur-skola.se (8 avsnitt).
 • Arbeta i lärpar där ni kommer få samtala och diskutera olika dilemman.
 • Ta ställning vid olika påstående kring vänskap och utanförskap.
 • Rita och skriva enskilt och i grupp.
 • Arbeta utifrån olika kooperativa lär-modeller ex mötas på mitten och pyramiden.
 • Ni kommer få en hemlig kompis som ni ska vara "extra" snälla emot. Bjuda in till lek på rasten.
 • Klassråd som tar upp olika ämnen som tex arbetsro, arbeta i grupp etc.
 • Drama: Gestalta rollspel. Ex Du gillar fotboll, jag gillar dans. Hur ska man bemöta olikheter på bästa sätt?
 • Utvärdera och följa upp arbetet under hela terminen.
 • Att agera på sociala medier och mobiler.
 • Användning av emoji- symboler och dess betydelser i ex chattar och sms.
 • Skapa gemensamma regler och rutiner för klassen gällande kränkande handlingar.  Vad är en kränkning? och vem ska man vända sig till om detta sker?

Tema: Vänliga veckan

 

Vänliga Veckan infaller varje år i februari, samma vecka som Alla hjärtans dag. Veckan finns för att påminna om att vi alla kan bidra till en vänligare värld.  Hela skolan kommer att arbeta med detta tema vecka 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: