Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem enkla mekanismerna

Skapad 2019-02-10 18:33 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Teknik
Nu ska du få lära dig om de fem enkla mekanismerna. Vilka är de och vad har vi för användning av dem? Vi kommer att fördjupa oss i en av mekanismerna och du kommer att få göra en helt egen leksaksbil.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta.

Under arbetet med de fem enkla mekanismerna (hävstången, lutande planet, hjulet, kilen och skruven) kommer vi att jobba både teoretiskt och praktiskt. Vi kommer att läsa, se på filmer och praktiskt testa de fem enkla mekanismerna. När de fem enkla mekanismerna har introducerats kommer eleverna få göra en egen leksaksbil och där de får öva på att pröva och ompröva sina idéer för att förbättra bilen samt dokumentera processen från start till färdig produkt.

Mål för arbetsområdet:

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev vara säkrare på:

- vilka de fem enkla mekanismerna är

- hur vi använder de enkla mekanismerna

- att skapa en produkt utifrån en skiss

- att dokumentera arbetets gång

- att pröva och ompröva för att förbättra en produkt

Så här kommer arbetet att bedömas.

Den dokumentation som eleven gör under arbetets gång kommer ligga till grund för bedömningen tillsammans med det som jag ser att eleven gör under lektionerna. För att kolla av om eleven känner till de fem enkla mekanismerna kommer vi att göra en kahoot.

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Mall Teknik 1-3 Nåntunaskolan

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Genomföra arbeten
 • Tk  E 6
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativt
 • Tk  E 6
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Dokumentera
 • Tk  E 6
Du kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: