Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhet

Skapad 2019-02-10 18:47 i Gamla Uppsala montessoriförskola Fristående förskolor
Förskola
Kartläggning av könsbundna lekar

Innehåll

Förskolans utvecklingsområde är 2. Antidiskriminerings- och likabehandlingsarbete: Jämställdhet

(källa: Verksamhetsplanen. Gum.nu)

 

Arbetet sker i nuläget genom kontinuerliga diskussioner om exempelvis inflytande på samling, kartläggning av lekgruppers sammansättning och utvärdering av miljö och material utifrån kön.

 Planering för februari är att undersöka hur kopplingen mellan pojkar och våld i lek ser ut på vår förskola. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: