Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning/skriver krönika v 9-15

Skapad 2019-02-10 20:17 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
v 9-15 Läser Heid Frieds bok "Frågor jag fått om förintelsen". Tränar läsförståelse, utvecklar läsandet, jobbar mot läsmålen. Vald bok på grund av att världskrigen läses även i so. (Samma i 8a och 8b) Bok prov må v 13. Förberedelser inför hur en krönika skrivs , stuktur och språk finns också med. V 15 - 16 skriver krönikan. Jobbar mot målen skrivteknik, struktur, citat och att kunna referera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: